Lingvo.info

eurposki jezični projekt pokrenut od strane esperantista


Za vidjeti fotografije druženja ekipe Lingvo.Info s hrvatskim esperantistima kliknite ovdje!

Por vidi fotojn de homoje el Lingvo.Info en societumado kun kroataj esperantistoj, klaku ĉi tie!

Lingvo.info je projekt koji je izradila Europska esperantska unija i predala za financiranje iz sredstava Cjeloživotnog učenja (KA-2, jezici) Europske komisije. U dvogodišnjem projektu (studeni 2012- studeni  2014) sudjeluju osim EEU još 7 partnera iz 6 zemalja.

Kratak opis projekta je na stranici, koja će biti vrlo velika i opsežna kada se projekt dovrši:  

http://lingvo.info/hr/  (na hrvatskom)       ili        http://lingvo.info/eo/  (na esperantu)  

Osnovni cilj projekta je na što jednostavniji način dati što više zanimljivih podataka o jezicima svijeta (posebno europskim) i to  na skoro 30 jezika, tako da svatko može dobiti sve podatke koji ga zanimaju kao i da ga ti podaci stimuliraju  na daljnji interes za jezike ili za neki konkretni jezik.

Projekt će pružati podatke u okviru 3 glavna pogavlja: Babilin, Lingvopedija i Igre.

U Babilonu se nalaze odgovori na sva opća pitanja o jezicima i lingvistici (gramatika, jezični razvoj, tipologija itd), u Lingvopediji je osnovni opis na 3-4 stranice po istom sistemu tridesetak jezika svijeta (većinom europskih) a u Igrama  ima više jezičnih igara koje su zabavne a istovremeno i poučne.

Produkt projekta koji će biti javno objavljen krajem listopada 2014,  je veliki portal  sa svim tim podacima dostupan svim ljudima  svijeta i pretpostavljamo da će ga koristiti milioni ljudi.

Među jezicima o kojima se govori i na kojima će se dobiti svi podaci su i hrvatski i esperanto.

Projekt ostvaruju partneri koji se nekoliko puta godišnje sastaju da se dovogore o pojedinim fazama realizacije. Sastanci se odvijaju u svim zemljama partnera a umjesto u Belgiji, gdje je sjedište glavnog nosioca projekta EEU, je odlučeno da će predzadnji sastanak biti u Hrvatskoj, dakle u Zagrebu od 25-26. lipnja 2014.

 


   FOTO LINGVO.INFO :

Anto Mlinar, Michael Farris, Judita Rey Hudeček, Ilona Koutny kaj Spomenka Štimec en la bieno norde de Zagreb
Anto Mlinar, Michael Farris, Judita Rey Hudeček, Ilona Koutny i Spomenka Štimec na imanju u Hrvatskom zagorju

 

Ilona Koutny, Michael Farris kaj Judita Rey Hudeček  en Marija Bistsrica
Ilona Koutny, Michael Farris i Judita Rey Hudeček  u Mariji BistriciREEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO