8. KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA   8-a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ
 


  Izvješće o 8. kongresu hrvatskih esperantista održanom u Velikoj Gorici 12. i 13.9.2010.

Dio sudionika Kongresa   Iuj el la kongresaj partoprenantoj 
             Na 8. kongresu hrvatskih esperantista održanom u Velikoj Gorici 12.9.2010. u organizaciji Hrvatskog saveza za esperanto i Esperantskog društva „Svijet mira“ Velika Gorica  na temu „Europa i esperanto“ sudjelovalo je sedamdesetak esperantista iz 16 gradova Hrvatske.

            Kongres je otvorio u ime domaćina grada Velike Gorice g. Stjepan Kos., zamjenik gradonačelnika. Uz hrvatsku, esperantsku i goričku zastavu pozornica je bila ukrašena skulpturom Renea Matoušeka, poginulog predsjednika Esperantskg društva "Svijet mira".

             Sudionike kongresa je prihvaćao Odbor za doček  i podijelio im kongresne i turističke materijale, uključivši i novi esperantski vodič kroz Zagreb.

            Uvodnu himnu "Ljepa naša" i esperantsku himnu "En la mondon" otpjevala je učenica Lana Vidaković. Kroz program je vodio Dan Đaković. Govor u počast obljetnici osnutka prve zajednice za  ugljen  i čelik održao je Zlatko Tišljar.

            Skup su pozdravili predstavnici  Esperantskog društva Bude Borjan Zagreb (Anto Mlinar) , Esperantskog društva „Božidar Vančik“  Varaždin (Stanko Rukelj) Udruženja zagrebačkih esperantista (Radenko Milošević), Esperantskog društva Rijeka (Boris Di Costanzo), Esperantskog društva Osijek (Davor Klobučar) ,  Udruženja predavača esperanta (Marija Jerković), Udruženja slijepih esperantista Hrvatske (Antun Kovač), željezničara-esperantista (Zlatko Hinšt)  te u ime Hrvatskog saveza za esperanto predsjednica Judita Rey Hudeček. Kongres su pozdravili također inozemni gosti: za Bosnu i Hercegovinu Senad Čolić, Nijole Ptraityte za Litvu, za Koreju Kara An. Pozdrave Kongresu  pismeno je uputilo i Gradsko esperantsko društvo iz Banjaluke.

            Najboljim učenicima iz Zagreba (OŠ Mladost) i OŠ Ksaver Šandor Đalski)  i Velike Gorice  nagrađenim u EU-projekt podijeljene su diplome slovenske firme Inter-Kulturo. Prvu nagradu dobila je Lucija Lamešić iz OŠ Jurja Habdelića.

            Glazbeni program izveo je gorički ansambl Zlatne godine. U pauzi su posluženi sokovi.

            Vida Jerman recitirala je poeziju Josipa Pleadina koji je u Havani dobio drugu i treću nagradu na natječaju Belartaj Konkursoj, a uz kongresnu temu pjesmu Nikolaja Hohlova "Eŭropo".

            Radni dio kongresa vodilo je  predsjedništvo u sastavu  Vida Jerman, Jozo Marević i Stjepan Žarina. Na europske teme održana su pet  predavanja:Vjekoslava Morankića (Europska unija i međunarodni jezik esperanto i europski identitet), Zlatka Tišljara (Problem i kriza ideje o jezičnoj ravnopravnosti u EU), Zlatka Hinšta  (Druženje između zagrebačkih i hrvatskih esperantista – najbolja naša priprema za EU) , Radenka Miloševića i Antuna Kovača (Komuniciranje i suradnja među slijepima).

            Na kraju radnog dijela kongresa prihvaćena je i kongresna rezolucija koja je poslana Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku RH Ivi Josipoviću.

            Djeci iz obitelji Ćutuk Filipu-Milianu Ireni i Ružici, polaznicima tečaja esperanta u kongresnoj godini u OŠ Juraj Habdelić podijeljene su diplome-zahvalnice.

            Zaslužnim pojedincima za organizaciju Kongresa podijeljene su diplome.

            Zajednički ručak svih sudionika kongresa održan je u Hotelu Garni na Plesu kamo ih je odveo autobus. U hotelu je održana konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog saveza za esperanto.

            Nakon ručka razgledan je Muzej Turopolje uz turističkog vodiča.  Pred Muzejem  su  plesni program izveli FA Turopolje,  Plesnog kluba Megablast, seniori, brake dance te  korejska gošća Roza Ko Kyuang Ja.

            Za potrebe Kongresa tiskana je kongresna knjiga koju su pripremili Zlatko Tišljar,  Mario Dilberović i Goranka Braim Vlahović, u nakladi od 100 primjeraka.  Mario Dilberović je pripremio i kongresne iskaznice. Goranka Braim Vlahović pripremila je kongresni plakat.

            Kongresni izlet održan je 13.10. 2010. za tridesetak osoba  autobusom. Za sudionike je udruga Andautonija u Ščitarjevu održala predstavu o antičkoj Andautoniji, zajedno s KUDom Ščitarjevo. Predstavu je režirala Romana Rožić a kroz nju na esperantu vodila Goranka Braim Vlahović. KUD je sudionike kongresa počastio pićem.

U Mlaki su sudionici kongresa posjetili Kapelu sv. Barbare. U Lomnici su posjetili kuriju Bedeković.  Izletnici su posjetili Mraclin i kuću Galeković kako bi vidjeli korespondenciju prvog turopoljskog esperantiste i njegovu štalu u koju je uklesao u cement esperantsku poruku. Izlet  je  vodio u turopoljski lug gdje su sudionici kongresa mogli vijdeti ne samo turopoljske hratsove već i turopoljsku pasminu svinje.

Kongresni izlet je završio u Čičkoj poljani u restoranu Odranski ribič. Na kraju izleta u Velikoj Gorici  nekadašnji član Društva Miljenko Brigljević pozvao je sudionike kongresa u svoj dom gdje su imali priliku upoznati njegove voćne alkoholne proizvode.

Predsjednik velikogoričkog Esperantskog društva  Stjepan Žarina dao je dva intervjua za Radio Veliku Goricu uoči kongresa. Objavljen je članak u Reporteru nakon kongresa.           

                                                                       Izvještaj sastavila Spomenka Štimec

 


PRIJE KONGRESA:   ANTAŬ LA KONGRESO:

 

Snimi prijavnicu (download PDF)             Elŝutu la aliĝilon (PDF)
 

8. Kongres hrvatskih esperantista bit će 11. rujna 2010 u Velikoj Gorici.
Organizatori: Hrvatski savez za esperanto i esperantsko društvo u Velikoj Gorici.
Glavna tema:   Europa i esperanto.
Za sljedeći dan planira se ekskurzija u okolicu Velike Gorice.

La Kongreso okazos la 11-an de septembro 2010 en Velika Gorica.
Organizas ĝin Kroata Esperanto-Ligo kaj esperanta societo en Velika Gorica.
La ĉefa temo estas:   Eŭropo kaj Esperanto.
Por la sekva tago oni planas ekskurson al la ĉirkaŭaĵo de Velika Gorica.


Dobrodošli u Veliku Goricu na 8. Hrvatski esperantski kongres    (prijevod teksta Zlatka Tišljara)

 

11. rujna 2010. održat će se u Velikoj Gorici 8. Kongres hrvatskih esperantista.
Poslije 5 godina pauze, vrijeme je da se opet sretnemo i raspravimo naše esperantske planove i čujemo štogod novoga.
(7. Kongreso hrvatskih esperantista održan je u Zaboku 2005.)

            Kongres organiziraju Hrvatski savez za esperanto (KEL) i Esperantsko društvo "Svijet mira" iz Velike Gorice.
Glavna tema je Europa i Esperanto.
Glavni referat imat će Zlatko Tišljar, tajnik Europske esperantske unije.  
Nekoliko drugih esperantista osvjetlit će temu s drugih gledišta.
Molimo da vaše prijedloge vezane za ovu temu pošaljete u sjedište KEL-a.
Dio programa posvećen je 60-godišnjici Europske unije.
Stoga namjeravamo pozvati u svojstvu predavača veleposlanike Francuske i Njemačke
(EU je i nastala iz gospodarske suradnje tih dvaju zemalja).

Ni planas distribui EU- dankdiplomoj al gelernantoj kiuj partoprenis
en verkado de eseoj pri kroatigo de la bengala libro pri La vivo de Damoru.

    U kulturnom dijelu programa bit će predstavljena kultura Velike Gorice i Turopolja.
Goranka Braim Vlahović, pedagoginja OŠ Juraj Habdelić vodit će brigu o kulturnom dijelu Kongresa.

            Kongres počinje u subotu u 9:30 i traje do 20h navečer.  Bude li dovoljno sudionika,
poseban autobus čekat će vas u Zagrebu i prevesti vas do kongresne prostorije na Galženici u Velikoj Gorici.
            Zainteresirani za upoznavanje grada Velike Gorice i okolnihpovije4snih i kulturnih znamenitosti 
moći će prenoćiti i ići na organizirani izlet sljedeći dan (nedjelja, 12. rujna) posebnim autobusom.

Kotizacija je 120 kn. Ispunjenu prijavnicu pošaljite na Hrvatski savez za esperanto,
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, esperanto@zg.t-com.hr, www.esperanto.hr.

Čekamo vas raširenih ruku u Turopolju. Esperantskih kongresa ovdje nikad nije bilo i stoga se nadamo vašoj podršci i masovnom odazivu.


Bonvenon al Velika Gorica al 8a Kroata  Esperanto-Kongreso    (skribis Zlatko Tišljar)

 

La 11 de septembro 2010  okazos en Velika Gorica  la 8a Kongreso de kroataj esperantistoj.
Post kvinjara paŭzo estas tempo rerenkontiĝi kaj pridiskuti E-planojn kaj aŭdi ion novan.
( Ja la 7a kongreso de kroataj esperantistoj okazis en Zabok en 2005.)

            La kongreson kunorganizas Kroata E-Ligo kaj Esperanto societo de Velika Gorica.
La ĉeftemo estos Eŭropo kaj Esperanto.
La ĉefreferaĵon havos Zlatko Tišljar, sekretario de Eŭropa Esperanto-Unio.  
Pluraj aliaj esperantistoj prilumos la temon el diversaj vidpunktoj.
Bonvolu anonci viajn proponojn pri la temo al la sidejo de KEL:
Parto de la programo estos dediĉita al 60-jariĝo de Eŭropa Unio.
Tiucele ni planas inviti kiel prelegontojn ambasadorojn de Francio kaj Germanio,
ja EU komenciĝis per ekonomia kunlaboro de tiuj du landoj.

Ni planas distribui EU- dankdiplomoj al gelernantoj kiuj partoprenis
en verkado de eseoj pri kroatigo de la bengala libro pri La vivo de Damoru.

    En la kultura parto de la kongreso prezentiĝos  la kulturo de Velika Gorica kaj Turopolje.
Goranka Braim Vlahović pedagogidno de Elementa lernejo Juraj Habdelić zorgas pri la kultura programo de la kongreso.

            La kongreso komenciĝos sabaton  je la 9,30 kaj daŭros ĝis la 20-a vespere.  Se aliĝos sufiĉe da partoprenantoj,
speciala buso atendos vin en Zagrebo por transporti vin ĝis la kongresejo en Galženica en Velika Gorica.
            Interesitoj kiuj deziras ekkoni la urbon Velika Gorica kaj la ĉirkaŭajn interesaĵojn historiajn kaj kulturajn
povos tranokti kaj ekskursi la postan tagon, dimanĉon la 12an de septembro per aparta busekskurso.

Aliĝkotizo estas 120 kunaoj . La aliĝilon sendu al Kroata E-Ligo, Mislavova 11, 10000 Zagreb, esperanto@zg.t-com.hr, www.esperanto.hr.

Ni atendas vin kun malfermitaj brakoj en Turopolje. Esperanto-kongreso neniam okazis ĉi tie kaj tial ni esperas pri via amasa subteno kaj partopreno.


 

 

Snimi prijavnicu (download PDF)             Elŝutu la aliĝilon (PDF)