O međunarodnom kongresu esperantista željezničara 2012.
Pri la IFEF-kongreso en 2012 

Održan je 19-25. svibnja 2012. u njemačkom "esperantskom gradu" Herzberg am Harz
La kongreso okazis inter 19-25a de majo 2012 en la germana"esperanta urbo" Herzberg am Harz

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izvještaj Zlatka Hinšta (hrv.)
Kroatlingva raporto de Zlatko Hinšt

Predavanje o tvrtki Starmon (Ladislav Kovař); prijevod s esperanta Zlatko Hinšt
Prelego pri la firmao Starmon (Ladislav Kovař); nur kroatlingva traduko fare de Zlatko Hinšt

 

Herzberg am Harz - službeni "esperantski grad"  
Herzberg am Harz - la oficiala "esperanta urbo"


Međunarodni savez esperantista željezničara
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

 


 


ODRŽAN 64. MEĐUNARODNI KONGRES ŽELJEZNIČARA ESPERANTISTA

U HERZBERG AM HARTZU

 

Od 19. do 25. svibnja 2012. u gradiću Herzberg am Hartzu u Njemačkoj (proglašeni je službeno u imenu Esperantskim gradom (Esperanto Stadt – Esperanto urbo) održan je 64. kongres Međunarodne željezničarske esperantske federacije (IFEF) kojem je prisustvovalo 160 sudionika iz 24 zemlje. Na kongresu je bilo troje članova (Marica Brletić, Roža Višnjić-Brletić i Zlatko Hinšt) Hrvatskog željezničarskog esperantskog društva (KFEA). Na svečanom otvorenju Kongresa predstavnici pojedinih saveza-društava na nacionalnoj razini, pa tako i u ime KFEA Z. Hinšt, pozdravili su kongres, uz više predstavnika na drugim razinama (gradonačelnik, drugi esperantisti, FISAIC i njemačka organizacija za kulturne aktivnosti željezničara BSW), a priređen je i odgovarajući glazbeni program. Nakon ceremonijala otvaranja prisutni su se uputili gradskim ulicama u mimohodu, dio sudionika u željezničkim odorama i zastavama pojednih zemalja, sve do gradskog trga uz pratnju limene glazbe. Posebnu svečanost predstavljalo je otvaranje spomenika Esperantskog trga (Esperanto-Platz) pored željezničkog kolodvora Herzberg am Hartz uz koji još postoje prigodni spomenik i Put (Weg) Joachim(a) Giessner(a). Gospodin J. Giessner bio je od 1968. do 1990. najistaknutiji predsjednik IFEF-a i 46 godina predsjednik Njemačkog esperantskog željezničarskog saveza (GEFA), a od 1968. do 1978. šef kolodvora Herzberg am Hartz.. Posjećen je i Međunarodni centar Herzberg i održana ekumenska misa na esperantu.

Održani su uobičajni tzv. nejavni (zatvoreni) sastanak delegata iz pojedinih zemalja, a zatim javna (otvorena) godišnja skupština IFEF-a (s usvajanjem izvješća o radu, financijskog stanja i plana, izvješća o radu pojedinih sekcija). U sklopu rada Stručne komisije održani su odgovarajući oblici aktivnosti, a njezin voditelj g. Jan Niemann ponovo je izabran, kao i voditelji tzv. Komisije za stručnu primjenu g. Ladislav Kovář i Terminološke sekcije g. Heinz Hoffmann (ujedno i urednik priopćenja „Terminara Kuriero“). Održana su dva sastanka Terminološke sekcije, pretežno posvećena raspravi o prijedlozima pojedinih željezničkih termina na esperantu, a vezano za terminologiju UIC-a. Glavno stručno predavanje održala je g-đa Lene Niemann na temu izgradnje tunela ispod Baltičkog mora između Danske i Njemačke. Slijedilo je nekoliko predavanja iz iskustava pojedinih željeznica, od čega je posebno bilo zanimljivo ono posvećeno izgradnji novog željezničkog čvora u Stuttgartu i dotičnim (ekološkim) problemima g. Siegfrieda Krügera. Jedno predavanje bilo je posvećeno životopisu Joachima Giessnera. Zlatko Hinšt održao je predavanje s prezentacijom o obljetnicama rođenja i/ili smrti istaknutih esperantista u Hrvatskoj u 2012. godini, s posebnim naglaskom na željezničare esperantiste pod originalnim naslovom „Datrevenoj de elstaraj esperantistoj en Kroatio en la jaro 2012“ (obuhvaćeni su željezničari Ilija Puhalo, Stevan Stojnić, Franjo Debić, Velimir Lukež i druga imena, kao i „opći“ esperantisti Mavro Špicer, Danica Bedeković, Tibor Sekelj, Ivo Lapenna, Oton Pancer, Mato Brčić-Kostić, Dalibor Brozović i druga imena). Priređena je i filmska projekcija o 150 godina njemačkih željeznica (1835-2010.) od njihove vrlo upečatljivo prikazane povijesti do modernog razvoja.

Uz razgledavanje grada, organizirano je nekoliko izleta (razgledavanje grada Góttingena, špilje u mjestu Scharzfeld, u mjesto Goslar razgledavanjem nacionalnog parka Hartz i cjelodnevni izlet preko planine/parka Hartz tradicionalnom uskotračnom željeznicom u grad Wernigerode). Održan je i dobar kulturno-umjetnički program (od večeri folklora lokalnog područja Južnog Hartza, bala do dva koncerta esperantskih pjevača). Na kraju je i predstavljen sljedeći kongres koji će se održati u svibnju 2013. u Bordeaŭu u Francuskoj. 

                                                    Zlatko Hinšt  


STARMON s.r.o. NOVA ETAPA RAZVOJA

Ing. Ladislav Kovař, Starmon s.r.o.

             Uvod

 Tema ovog predavanja je posvećena tvrtki Starmon s.r.o. (kao češka kratica koja odgovara pojmu društva s ograničenom odgovornošću ili skraćeno d.o.o.), njezinom razvoju, proizvodima i sadašnjem stanju. S njezinim proizvodima već smo se imali prilike upoznati se tijekom prošlih kongresa, kada su u vezi toga bile prezentirane aktualnosti. Sada vas hoćemo upoznati podrobnije s tvrtkom jer imamo nekoliko razloga, jedan su novosti u proizvodnji, drugi promjene u tvrtki i treći da je ona financijski poduprla ovaj kongres.

            Povijest tvrtke započela je u godini 1993. udruživanjem šest kolega tadašnje Uprave za signalno-telekomunikacijske uređaje iz Pardubica (grad i veće željezničko čvorište u središnjem dijelu Češke) i osnovalo društvo s ograničenom odgovornošću. Početkom devedesetih godina bile su osnovane mnoge slične tvrtke koju su proizašle iz Čeških željeznica, kada su započele važne promjene u organizacijskom karakteru toga državnog poduzeća. Došlo je do otpuštanja zaposlenika i prijelaz na poslovanje preko vanjskih isporuka u gradnji i održavanju, umjesto dotadašnjeg sustava sustava opskrbe iz željezničkih poduzeća.

            U početku je u novu tvrtku prešlo 16 inženjera i elektromehaničara, zaposlenika željeznice, koji su stvorili jezgru novoosnovanog kolektiva. Među njima su bili stručnjaci različitih zanimanja – projektanti, programeri, električari, radnici na gradnji i drugi. U radu mogli su bogato koristiti svoja iskustva i vještinu, i time je osiguran početak rada nove tvrtke.

 

            Sigurnosni sustavi

 - Elektronički sigurnosni uređaji

Već na početku rada tvrtka je usmjerila svoje napore ka modernim tehnologijama sigurnosnih sustava željeznice koji onogućuju valorizaciju ponuđenih uređaja i sustava za upravljanje željeznicom. Kao prvo su građeni sustavi za privremeno osiguranje kolodvora i pruga tijekom razvoja željezničkih koridora u Češkoj republici. Njihova laka prilagodljivost promijenjenim uvjetima tijekom radova na razvoju igrala je važnu ulogu u ekonomiziranju tehnoloških procesa prilikom radova na gradnji u mnogim službenim mjestima i sekcijama pruga. To je omogućila uporaba kompjutera za upravljanje sigurnosne tehnike, koja je bila u prvoj polovini devedesetih godina prošlog stoljeća u našoj zemlji (Češkoj) na početku. Poslije je slijedilo više aplikacija s već usvojenom elektroničkom tehnikom upravljanja, koja je sadržavala sigurnosne algoritme staničnih uređaja. Ti su napori kulminirali u 1996. godini s usvajanjem i puštanjem u rad prvog elektroničkog sigurnosnog uređaja tadašnjih Čeških željeznica u kolodvoru Slatiňany. Nakon početnih poteškoća i traženja novih mogućnosti, ili u programima, ili u sklopu uređajima za upravljanje došle su nove verzije uređaja, koje su sada ocijenjene kao softificirane, dostojne povjerenja i čine sigurne sustave.

Razvoj elektroničkog uređaja za upravljanje u tvrtki Starmon ostvario je važan korak tijekom njegove primjene u stajalištima metroa u Pragu. U uvjetima prometa metroa uopće je važan zahtjev osim sigurnosti, i povjerenje u sustav za mininalan utjecaj na tok prometa tijekom eventualnih smetnji u uređajima za upravljanje. Posebno je u tom cilju izumljen udvostručeni i dvokanalni sustav pod imenom K-2002, ostvaren kao tzv. „vruća rezerva“, to znači, da ako se događa ijedan poremećaj u jednom sistemu, drugi odmah prenosi sve zadatke, i to ne utječe na sigurnost prometa. Sada se ta metoda koristi u aplikacijama na željeznici.

Važan skok u kvaliteti u primjeni sustava K-2002 je njegova povezanost s centrom za upravljanje centraliziranog upravljanja vlakova tipa AŽD na sekciji pruge Slatiňany – Ždárec u Skutče. Za novu povezanost dva sustava bilo je nužno izumiti novi komunikacijski uređaj, transparentne naredbe i znakove između dva sustava. Taj novi element omogućuje vezu s višim stupnjevima upravljanja u spomenutom slučaju sustava AŽD, odnosno eventualno centraliziranog sustava upravljanja Starmon, ili onog od drugih isporučitelja. Na taj je način moguće upravljati sigurnosnim uređajima s različitih mjesta, što je praktično korišteno tijekom primjene na raskrsnici Popovice na moderniziranoj pruzi Beroun – Zdice.

Tijekom nekoliko posljednjih godina najveći dio razvojnih kapaciteta tvrtke su usmjeravani na prilagodbu sustava za Ukrajinske željeznice. Posebni su problem povezanost s lokalnim vanjskim uređajima – skretnicama, signalima i drugom, te prilagodbe s lokalnim postupcima. Krajem 2010. godine usvojen je uređaj za upravljanje i  funkcionira u kolodvoru Domaninci blizu ukrajinsko-slovačke granice. Zahvaljujući tome grade se tri takva sustava za Kartvelske željeznice na tranzitnoj pruzi od Azerbejdžana prema Turskoj.

 

Brojač osovina

Daljnji korak u razvoju novih sustava je brojač osovina s komercijalnim imenom PNS-3, koji je izgrađen kao model sigurnosnog uređaja K-2002 i kojega je s prenostima moguće koristiti za opremanje malih i srednjih stajališta i kolodvora. Njegova najveća prednost je laka prilagodba konfiguraciji tračnica u stanicama, vlastiti siguran prijenos signala od prolazećih osovina preko primatelja u središnjoj komponenti brojača osovina i jednostavna veza s vlastitim sigurnosnim uređajem. U vezi s tim traje razvoj brojača osovina u području izravnog povezivanja podataka prema procesorskoj komponenti, povećanje stupnja definiranosti u eksploataciji pomoću „vruće rezerve“ i daljnja pojednostavnjenja njegove izgradnje.

 

- Elektronički fazno osjetljiv primatelj 

Ovaj proizvod zamjenjuje široko korištene elektromehaničke releje osjetljive na faze tipa DSŠ-12 kao primatelje tračničkog strujnog kruga s izmjeničnom strujom frekvencije od 75 ili 275 Hz. S ovim elektromehaničkim sustavom prisutne su poteškoće s mehaničkim sustavom, pa zbog toga isti moraju biti dovoljno često kontrolirani u laboratoriju. Nakon razmjerno dugog probnog korištenja, novi elektronički primatelj strujnog kruga s tračnica, usvojen je za korištenje na prugama SŽDC, s.o. (poduzeće za željezničku infrastrukturu u Češkoj – op. ZH). Sada je isti postavljen u mnogim kolodvorima i na prugama za tračničke strujne krugove na različitim dijelovima željezničke mreže, a kao što su Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Nymburk i drugim mjestima.

 

Sustavi za dijagnostiku

 - Dijagnostika sigurnosnih uređaja

 Korištenje elektronike za sigurnosne i telekomunikacijske uređaje na željeznici izravno je povezano i s primjenom sustava za dijagnostiku. U tvrtki Starmon s.r.o. sada se proizvodi aparatura za dijagnostiku i mjerenja DISTA za centre za upravljanje sigurnošću u tri generacije. U tijeku njezinog pronalaženja prednost su bila bogata iskustva od ranijih verzija, i osim toga sada se prakticira šira suradnja s tvrtkom AŽD Praha s.r.o., koja je nakon strogih pokusa i istraživanja prihvatila sustav kao dio svoje kompletne aparature za dijagnostiku nazvanu LDS u elektroničkom uređaju ESA. Potrebno je podstaći također i druga područja suradnje s tvrtkama koje nabavljaju tu opremu, odnosno projektiranje, isporuke i završne usluge. Zahvaljujući toj suradnji aparatura DISTA je isporučena ne samo za češke željeznice, nego i za Slovačku, Bjelorusiju, Latviju i Srbiju.

Tvrtka Starmon s.r.o. već četiri godine raspolaže s laboratorijem za mjerenja, što znači, da proizvod – aparat za mjerenje je moguće koristiti za propisana redovita mjerenja količina struje u sigurnosnim sustavima prema pojedinačnim nacionalnim propisima. To omogućuje uštedu radne snage na održavanju, i osim toga također se raspolaže s odloženim rezultatima mjerenja za eventualnu kasniju analizu u tijeku poteškoća i smetnji kod nezgoda.

Sustavom je moguće mjeriti:

-         električni napon (izmjenični ili istosmjerni) u rasponu od 1-300 V,

-         izolacijski otpor različitih mreža snabdjevanja u upravljačkom centru, i kontrolirati

-         stanje kontaktnih releja,

-         pravodoban slijed kodova u kodiranim strujnim krugovima.   

 

- Dijagnostika vozila u vožnji

 Među sustavima dijagnostike, koje isporučuje tvrtka Starmon s.r.o. željezničkoj kompaniji SŽDC s.o. je i sustav za kontrolu tehničkog stanja vozila, koja se kotrljaju kroz posebno mjesto na pruzi. Kontrola se tiče zagrijanih ležajeva osovina kotača i blokova kočnica, eventualno disk kočnica. Osim toga, moguće je kontrolirati također tragove kočenja ili druge kvarove na osovinama kotača, koja se čine sličnim kao ravnine površine kotača – primjerice: različiti promjer pojedinih kotača na jednoj osovini kotača, zaobljenost kotača i drugo. Ovi sustavi su sve više i više nužni, jer s rastućim tehničkim napretkom na željeznici nestaju dežurni radnici u prometu duž pruga, koji su ranije bili odgovorni za praćenje vlakova u vožnji i mogli su na taj način pravodobno otkriti tehničke probleme na vozilima. Sada je nužno zamijeniti gore navedene dužnosti dežurnih radnika u prometu tehnikom.

Osim opisanih uređaja dijagnostike koji kontroliraju mimoilazeća vozila, postoje također sustavi koji mogu kontrolirati ukupnu težinu pojedinih vozila, ako ona nisu suviše krcata ili opterećena nejednakom količinom.

Drugo što se može kontrolirati:

-         profil prstena kotača u tijeku puta, ako isti nije suviše istrošen,

-         kvalitetu preuzimača struje – pantografa, ako isti nije pokvaren ili suviše istrošen, što može uništiti kontaktni vod u vožnji,

-         da ne gori vagon ili roba koja se prevozi, što je vrlo važno naročito prije tunela ili drugih kritičnih točaka.

Spomenuti sustavi još nisu postavljeni na češkoj željezničkoj mreži, ali postoje u različitim oblicima na inozemnim željeznicama.

Opisani sustavi za dijagnostiku koji kotroliraju tehničko stanje vozila nemaju jedno važno svojstvo – identifikaciju vozila za koje je kvar otkriven. Općenito to se čini pomoću položaja osovine kotača e vlaku. Razumljivo, ova metoda za jasno uvrštenje tipa i važnosti otkrivene smetnje na konkretnom vozilu, eventualno ne zadovoljava vlasnika tog vozila. Zbog toga je tvrtka Starmon s.r.o. s suradničkom tvrtkom Camea s.r.o. izumila sustav koji može znati „čitati“ brojeve vagona u tijeku njihove vožnje mimo mjesta gdje su postavljeni dijagnostički aparati. Sustav se sastoji iz LED-svjetiljke s posebnom optikom koja koncentrira svjetlosne zrake na oplatu vozila u obliku intenzivnog svjetlosnog snopa. U ormaru s svjetiljkom i optikom nalazi se i brzo djelujuća pružna kamera, koja snima prolazeći vlak. Primljena slika se obrađuje posebnim programima, koji mogu naći na slici skupinu slova i prenijeti ih u tekst. Tim načinom moguće je o svakom vagonu u prolazu dobiti i njegove podatke i brojeve vagona. To omogućuje kontrolu tehničkog stanja vagona u tijeku kretanja na željezničkoj mreži, slijediti razvoj smetnji, upozoriti vlasnika o potrebi popravaka itd.

 

- Sustavi informiranja

 Sustavi informiranja putnika zauzimaju važno mjesto u profilu tvrtke. Iz početnih skromnih uređaju u odnosu na njihov obuhvat, preko širih sustava u velikim kolodvorima, ponuda pojedinih elemenata i funkcija programa širi se u velikoj paleti proizvoda koji ispunjavaju pretenciozne zahtjeve investitora i korisnika. U našoj ponudi tabli pokazivača nalaze se sve dostupne tehnologije koje je moguće u tom cilju koristiti – elektromehaničke točke, LED-diode, LCD-fluidni kristali koji se reflektiraju, LCD-ekrani itd. Svaka tehnologija ima svoje prednosti i nedostatke s gledišta njezinog smještaja i zahtjevanih svojstava. Tako široku ponudu proizvoda naša tvrtke ne proizvodi sama, nego surađuje s različitim proizvođačima, a kao što su BUSE Blansko, Gema Praha, Elkon Vyškov iz Češke, Elen Prešov iz Slovačke, Visionor Frelinghien iz Francuske i drugima. Posljednjih godina proizvodimo vlastite table EZOP koje smo imali prilike vidjeti u tijeku 60. međunarodnog kongresa željezničara-esperantista u Poznańu, a sada i u kolodvoru u Liberecu, gdje je ih postavljeno 5 komada. Najvažniji dio njih je ekran koji proizvodi tvrtka EIZO iz Japana. Izvanredna je korisnost tabli EZOP za osobe s smanjenim sposobnostima vida i slijepe na mreži Uprave za željezničke prometne putove – infrastrukturu.

 U sklopu programa stručnih predavanja na 63. kongresu Međunarodne željezničarske esperantske federacije (IFEF) u Liberecu (Češka) od 7. do 14. svibnja 2011. održano je  glavno predavanje ispred zemlje domaćina. Predavanje je objavljeno u knjižici pod naslovom „ĈEFA PRELEGO dum 63-a IFK Liberec“. Izvorni naslov članka inženjera Ladislava Kovařa koji ga je napisao i predstavio je „Starmon s.r.o. nova etapo de evoluo“.

                        
Preveo s esperanta: dr. sc. Zlatko Hinšt


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO