ESPERANTO - PREDMET NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU 2007-2015-...
ESPERANTO - STUDOBJEKTO EN FILOZOFIA FAKULTATO EN ZAGREB 2007-2015-...

Od godine 2007. do danas (2015.), a nadajmo i  dalje, dr.sc. Velimir Piškorec 
na katedri za njemački jezik predaje neke izborne predmete u kojima se znatno govori i o esperantu.

Ekde la jaro 2007 ĝis hodiaŭ (2015), kaj esperble ankaŭ plu, d-ro Velimir Piškorec 
en la katedro pri la germana lingvo lekcias en iuj (elektebllaj) stud-objektoj ankaŭ multe pri Esperanto.


Razne fotografije sa nastave, raznih godina     Diversaj fotoj el la klasĉambro, el diversaj jaroj


dr.sc. Velimir Piškorec, FFZG, Zagreb

Ostala esperantska djela prof. Piškorca          Aliaj esperantaj rezultoj de prof-o Piškorec

Znanstveni rad:   Prvi hrvatski esperantski časopis "Kroata esperantisto" 1909.-1911.(hrvatski) 
Scienca laboraĵo:  la unua kroata esperanta gazeto "Kroata esperantisto" 1909-1911 (kroatlingve)

  Iz života i djela Mavre Špicera (1862-1936)
El la vivo de Mavro Špicer (1862-1936)  (kroatlingve)

7-8.11.2008. Simpozij o esperantu na Filozofskom fakultetu u Zg
Novembro 2008 Esperanta simpozio en zagreba  fakultato

Prof. Velimir Piškorec o esperantu na HTV (lipanj 2015.) 
prof.Velimir Piškorec pri Esperanto en Kroata Televido,junio 2015

 

FOTO


 

 

 

 

 

 

Speciala gasto: Veronika Poor el Hungario (dekstre) - en 2015 elektita direktoro de Centra Oficejo de UEA en Roerdamo

(2015. ?)


PRIGODNI TEKSTOVI IZVUČENI IZ RAZNIH GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA HRV. SAVEZA ESPERANTO 
(MATERIJALI U VEOMA NESREĐENOM OBLIKU)

2008.

Zahvaljujući naporima dr Velimira Piškorca Filozofski fakultet započeo je novu školsku godinu s mogućnošću studija interlingvistike za sve studente te posebno studija planskih jezika za studente germanistike. Dvadesetak studenata upisalo je ove kolegije.

Na Filozofskom fakultetu dr Velimir Piškorec nastavio je rad kolegija ekolingvistike i interlingvistike započet u 2007. pri katedri za njemački jezik.

U svibnju 2008. gostovao je u Zagrebu njemački esperantist dr. habil. Detlev Blanke, koji je došao na poziv dr.Velimira Piškorca i Filozofskog fakulteta, na kojem dr. Piškorec predaje germanistiku i gdje je ove godine vodio poseban kolegij Eko- i interlingvistike za studente njemačkog. Održao je šest predavanja 19.5. na Filozofskom fakultetu na teme Interlingvistiko-objekto kaj aktuala pozicio en interlingvistiko te Internaciaj planlingvoj - karakterizo kaj tipologio. Dana 20.5. održao je predavanja Vortfarado en Esperanto kaj la germana - kontrastive na Filozofskom fakultetu u Zagrebačkom lingvističkom krugu te 21. u Esperantskom društvu Bude Borjan na temu Bona Espero u Brazilu.

Znastveni simpozij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Esperanto i hrvatski kulturni identitet održan je 7. i 8. studenog 2008. u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz suradnju Saveza. Voditelji projekta su bili Velimir Piškorec i Radenko Milošević. Financijski su simpozij omogućili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Pokrovitelj simpozija je bio Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. 
U sklopu simpozija postavljena je prva samostalna izložba esperantskih maraka i memorabilija u Hrvatskoj na dvadesetak vitrina.Izložbu su pripremili N. Turk i R. Milošević uz izloške J. Pleadina i S. Štimec. Uz ovu prigodu Hrvatska pošta je tiskala prigodnu dopisnicu s pretiskom teksta naslovnice prvog broja "Kroata Esperantisto".

2010.

Valja napomenuti da se u školskoj godini 2008/2009. provodila dva seminara interlingvistike na Filozofskom fakultetu: jedan je seminar bio namijenjen studentima njemačkog jezika i zvao se Plansprachen. Drugi seminar se provodio pod naslovom Interlingvistika i struktura esperanta. Ovaj su seminar mogli izabrati svi koji ne studiraju njemački. Oba je seminara vodio dr. Velimir Piškorec. Prvi je seminar pohađalo 30 studenata a drugi 8 studenata. U jesenskom semestru 2009/2010 u sklopu doktorskih studija lingvistike održao se seminar za stručnjake njemačkog jezika. Seminar je održan na njemačkom jeziku. Naslov seminara je bio Interlingvistika. U sklopu seminara provođen je studij povijesnih interlingvističkih tekstova. Sudjelovala su 4 studenta. U sklopu ovih seminara studenti su učili 1-2 lekcije volapuka i 5 lekcija esperanta, prema udžbeniku Zagrebačke metode.

9. travnja naš član dr. Velimir Piškorec je za emisiju Pola ure kulture snimio emisiju o esperantskim prijevodima književnika dr. Ivana Goluba, a 24. travnja naš član Kruno Puškar snimio je TV-emisiju Na vrh jezika. Dr. Velimir Piškorec istraživao je arhivu Zagrebačke metode radi pisanja svoje studije koja će biti objavljena 2011. godine u Njemačkoj.

2011.

U godini 2011. Dr. Velimir Piškorec podučavao je esperantu u šk. god. 2010/2011 u sklopu nastave germanistike za studente njemačkog jezika u kolegiju Plansprachen, koristeći između ostalog Zagrebački udžbenik esperanta na njemačkom. Za sve studente, koji izberu taj predmet, vodio je kolegij Interlingvistika i ustroj esperanta.

2012.

2012gg Prof. dr. Velimir Piškorec preuzeo je poslove prodekana na Filozofskom fakultetu te zbog toga nije mogao provoditi nastavu esperanta na Filozofskom fakultetu tijekom cijele 2012. U jesenskom semestru 2012. nastavio je s radom na Odsjeku za germanistiku gdje je esperanto predavao u sklopu kolegija Planski jezici.

U novoj školskoj godini na Filozofskom fakultetu dr. sc. Velimir Piškorec podučava kolegij vezan za za esperanto: Plansprachen/ Planski jezici. Ovaj se kolegij odvija na njemačkom jeziku a namijenjen je studentima njemačkog.

2013.

Prof. dr. Velimir Piškorec nastavio je voditi nastavu esperanta na Filozofskom fakultetu. U jesenskom semestru 2012./2013. nastavio je s radom na Odsjeku za germanistiku gdje je esperanto predavao u sklopu kolegija Planski jezici. Za sve zainteresirane studente esperanta vodio je kolegij "Interlingvistika i ustroj esperanta". Dr Velimir Piškorec predavao je cijele godine kolegij na Filozofskom fakutetu Interlingvistika i ustroj esperanta, a kolegij Planski jezici na Odsjeku germanistike.


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO