EǓROPA PROJEKTO DE KROATA ESPERANTO-LIGO

2008 - 2011

 

ENKONDUKO   : EU financas tradukprojekton de KEL

EU-projekto de Kroata Esperanto-Ligo –ICBIE
Hindunia infanlibro en Eǔropo –
tri e
ǔropaj infanlibroj en Hinda Unio

(Temas pri traduko kaj publikigo de unu infanlibro el Hinda Unio el la lingvo bengala pere de Esperanto al 3 eŭropaj lingvoj: la kroata, la slovena kaj la itala.

Kaj reciproke oni tradukos kaj publikigos po unu infanlibron el tiuj 3 lingvoj, pere de E-o en la bengala. Poste estos konkursoj en lernejoj en ĉiuj 4 landoj pri la libroj.)

        
 

2009/10   LA PROJEKTO, HOMOJ kaj REZULTOJ


FOTOJ

FINA RAPORTO PRI LA PROJEKTO


EUROPSKI  PROJEKT  SAVEZA ZA ESPERANTO
2008.-2011.

 

2008. UVOD : EU financira esperantski hrvatski projekt

EU-projekt Hrvatskog saveza za esperanto – ICBIE
Indijska dječja knjiga u Europi -
tri europske dječje knjige u Indiji


EU-project of Croatian Esperanto Association - ICBIE
Indian children’ s book in Europe –
three European children’s book in India
 

        

Ministarstvo kulture RH:  http://www.min-kulture.hr/ccp/
Ministery of Culture:  http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=95#


2009/10   OPIS PROJEKTA, SURADNICI i REZULTATI
(PROJECT DESCRIPTION, PARTNERS, RESULTS)

FOTOGRAFIJE  PHOTOS

IZVJEŠTAJ NA KRAJU PROJEKTA  FINAL REPORT

 

 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO