125. godina od objave prvog udžbenika esperanta
        (26. srpnja 1887.)

 

Na današnji dan 26.7.1887. u Varšavi je objavljen prvi udžbenik međunarodnog jezika  esperanta autora Lazara Ludviga Zamenhofa. Pseudonim „Esperanto“  kojim je Zamenhof  prvi udžbenik  potpisao „Esperanto“ (onaj koji se nada), dao je kasnije jeziku ime.

  
Zamenhof

 

Ova se obljetnica obilježava u čitavom svijetu. Hrvatski esperantisti obilježavaju ga radno:

 

Na Svjetskom kongresu esperantista u Hanoju u Vijetnamu,  hrvatska će delegacija ispitivati mogućnosti pozivanja ove međunarodne pacifističke manifestacije u Hrvatsku. (Zagreb je bio domaćin 1953. i 2001.) Uoči otvaranja kongresa hrvatski će esperantisti podijeliti sudionicima kongresa  turistički vodič grada Zagreba na esperantu. U sklopu obrazovnog programa predsjednica Saveza Judita Rey Hudeček održat će predavanje uz stotu obljetnicu rođenja  poznatog književnika i esperantista Tibora Sekelja a s sudionicima će kongresa predstaviti  vijetnamsko izdanje „Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Ivane Brlić-Mažuranić. (Ovo je izdanje tiskalo Društvo vijetnamskih pisaca u suradnji s Hrvatskim savezom za esperanto.)

U Zagrebu se očekuje prva pošiljka kineskog prijevoda „Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ . Djelo je tiskano u Pekingu a pripremila ga je Ambasada Republike Hrvatske u Kini. Hlapića je na kineski preveo  Shi Cheng Tai, kineski prevoditelj koji prevodi s esperanta

U mjesecu kad esperantisti svijeta obilježavaju 125. obljetnicu od  izalaska prvog esperantskog udžbenika, hrvatska  esperantistica Spomenka Štimec  predavala je esperantsku književnost za sudionike Ljetnih tečajeva esperanta na Sveučilištu u Dallasu u Texasu.

Hrvatski esperantisti  vrlo su aktivno sudjelovali su na Europskom esperantskom kongresu u Galwayu u Irskoj a slijepi hrvatski esperantisti upravo su se vratili sa svog kongresa u Ukrajini.

Hrvatska esperantska mladež  boravi na Ljetnom esperantskom tjednu u slovačkoj Nitri, a dvije malih Zagrepčana koji govore esperanto od rođenja, na susretu su esperantskih obitelji u Njemačkoj.

Ovaj su mjesec osnovana dva esperantska društva u Hrvatskoj Esperantsko društvo „Estonteco“ Križevci i „Esperantsko društvo „Trixini“ u Hrašćini.

Operni pjevač Neven Mrzlečki objavio je DVD s esperantskim napjevima pri Dokumentacijskom esperantskom centru u Đurđevcu.

Esperantsko društvo iz Siska priprema  31.7. Četvrtu plovidbu niz rijeku Kupu.

Ovog je srpnja zagrebačke esperantiste  posjetio poznati ruski pijanist Andrej Korobejnikov. On je kao dvanaestgodišnji dječak nastupio u maloj  dvorani „Vatroslava Lisinskog“. Tu je našao svoje japanske sponzore koji su pomogli u njegovoj karijeri, te Zagreb smatra važnom točkom svog životopisa.           

 

                                                                       Hrvatski savez za esperanto

                                                                       091 4617550

                                                                       www.esperanto.hr