Hrvatski savez za esperanto
Kneza Mislava 11, 
10000-Zagreb
tel: 0 1 4617 550
faks: 01 4619 373
mobitel: 091 4617 550
esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr
 

oo


ESPERANTO U HRVATSKOJ

Vidi:   O Hrvatskom savezu za esperanto (KEL)
Vidi:   Esperantska društva u Hrvatskoj

Vidi:   Povijest esperanta u Hrvatskoj (I.Špoljarec)
Vidi:   Povijest esperanta u Hrvatskoj (J.Pleadin)

Vidi:   Esperantske zanimljivosti u Hrvatskoj (D.Klobučar)
Vidi:   Istaknuti hrvatski esperantisti
Vidi:  
Prvi hrvatski esperantisti (iz 1889. u Osijeku)  

Esperanto u Hrvatskoj ima stogodišnju tradiciju. Mnogi pojedinci i organizacije naših esperantista značajno su obogatili i pozitivno utjecali na međunarodni esperantski pokret. Oni su ujedno kontinuirano, i često vrlo samozatajno, znatno doprinosili poznavanju naše kulture, osobito književnosti, u svijetu. Svojim aktivnim zalaganjem za toleranciju, povjerenje i ravnopravnost u međunarodnoj kulturnoj suradnji te brojnim inicijativama, akcijama i manifestacijama, esperantisti su davali i daju zanimljive ideje i poticaje našoj kulturi.

Esperantisti u Hrvatskoj djeluju udruženi u društva, klubove i grupe čiji rad objedinjuje Hrvatski savez za esperanto. Osim širenja svijesti o međunarodnom jeziku i njegova učenja aktivnost esperantskih društava je usmjerena na razne oblike društveno korisnog rada, druženja i zabave.

U Hrvatskoj se redovno održavaju godišnji kongres i susreti esperantista, a naši esperantisti redovno odlazi i na razne međunarodne skupove od kojih je najveći i najznačajniji Svjetski kongres esperantista. Hrvatski savez za esperanto bio je domaćin Svjetskoga kongresa koji je održan 2001. godine u Zagrebu.

I.Špoljarec

*    *     *

O fenomenima koji su obilježili rad hrvatskih esperantista proteklih 100 godina, možete čitati u gornjim natuknicama o povijesti esperanta u Hrvatskoj, te o esperantskim zanimljivostima. 

Spomenut ćemo poimence samo neke od njih: Svjetski kongresi esperantista u Zagrebu 1953. i 2001., današnje glasilo "Tempo" i nekadašnji list "La Suda Stelo", časopis zagrebačke zvjezdarnice "Homo kaj Kosmo", esperantski kamp u Primoštenu, Međunarodni festival kazališta lutaka (PIF) na esperantu, novčić od 25 kuna s esperantskim natpisom, nekad redovnu nastavu esperanta na Ekonomskom fakultetu u Zaqrebu, spomenik esperantu ispred tog fakulteta, Zamenhofovu ulicu u Zagrebu, Svjetski kongres esperantske mladeži u Zagrebu 1988. i u Rijeci 1998., svjetski poznatu Zagrebačku metodu učenja esperanta, esperantiste među poznatim ljudima (glumci Mladen Šerment i Vida Jerman, akademik Dalibor Brozović), knjige "La sentimulo", "Biografski leksikon esperantista Hrvatske", "Esperantski mozaik" itd., 40 godina emitiranja esperantske emisije na Radio-Zagrebu, desetljeća rada Dramske grupe u Studentskom esperantskom klubu... Puno je toga što ovdje ne bi stalo...

D.Klobučar