AUTOR KNJIGE "ESPERANTSKI MOZAIK":

DAVOR KLOBUČAR

Davor Klobučar rođen je 1961. u Osijeku. Nakon osnovne i srednje škole u Đakovu, te studija matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, živi u Osijeku. Radi u Hrvatskim telekomunikacijama na informatičkim poslovima. Esperantist od 1983. Aktivnije se uključio u esperantski pokret 1999. radeći na oživljavanju esperantskog društva u Osijeku i organizaciji 3. Kongresa hrvatskih esperantista u tom gradu. Godine 1999. objavljen mu je prijevod pripovijetke "Slavonska šuma" (J.Kozarac) i turističkog prospekta grada Osijeka, a godine 2001. prijevodi turističkog prospekta okolice Zagreba i Turističke karte Hrvatske. Glavni je lokalni organizator 13. Međunarodne medicinarske esperantske konferencije 2001. u Osijeku. Suradnik na Svjetskom kongresu esperantista u Zagrebu 2001. Prvo izdanje "Esperantskog mozaika" objavljeno mu je 2000.